8 (10)

På Sumatra dyrkes ris både efter tør- og vådmetoden. Her sættes de unge risplanter ud.