Batak-folket og kirkens historie på Sumatra

 Batakfolket og kirkens historie på Sumatra

Batakerne på Sumatra dyrkede tidligere åndereligioner. I dag er de fleste batakere kristne. Særligt én mand, Ludwig Nommensen fra Slesvig, har lagt grunden til missionsarbejdet.

Nommensen

I 1863 tog Nommensen, frygtløs som han var, ind i junglen til en batak-landsby og trodsede de indfødtes fjendtlighed.Batakhus_1Jeg fortæller om batakerne og deres kultur og belyser bl.a. missionsarbejdets spændende historie, og fortæller om de mange dramatiske hændelser fra den tid. Foredraget er som sådan ikke et forsvar for missionsvirksomhed generelt.bataklandsby

batakerne på Sumatra

Jeg har også et andet foredrag om Sumatra: